Metodika kontroly zdraví zvířet - ukončení povinného ošetření proti varroáze

Ukončení povinného plošného léčení včelstev v ČR

Státní veterinární správa ČR ukončila světově ojedinělou praxi, podle které měli naši chovatelé včel desítky let plošně nařízené podzimní tlumení varroázy bez ohledu na skutečný zdravotní stav včelstev. Zároveň SVS vydala vlastní metodický pokyn k prevenci a tlumení varroázy - podobně, jako to dělají zahraniční veterinární autority.
Zřejmě tak dochází k odtržení státní metodiky od názorového proudu ČSV, z.s. a VÚVč, s.r.o.
fotografie - fotografie - fotografie - fotografie -
Různé způsoby podzimního ošetření včelstev
Včela medonosná je v ČR zařazena mezi hospodářská zvířata a její ošetřování podléhá veterinárnímu zákonu. Ten je každoročně doplňován "Metodikou kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace" (MKZ), která po dlouhá léta pod hrozbou citelné pokuty nařizovala včelařům m.j. na vlastní náklady plošně aplikovat léčiva proti varroáze bez ohledu na aktuální napadení jejich včelstev. Letos poprvé tato povinnost v MKZ obsažena není.

Ohledně varroázy zůstaly v MKZ pouze tyto povinnosti:

  • Odevzdat do 15. února směsný vzorek "zimní" měli k vyšetření na varroázu do laboratoře (EpM300).
  • Ošetřit včelstva proti varroáze do 15. dubna na celém stanovišti v případě průměrného nálezu více než 3 kleštíků včelích na jedno včelstvo v odevzdaném vzorku "zimní" měli (ExM310).
  • Ošetřit kočující včelstva proti varroáze po 1. červnu nejpozději do 14 dnů po každém návratu na zimoviště (ExM330).

Pro ošetření včelstev si může chovatel zvolit jakýkoliv registrovaný přípravek. Oproti minulosti tak státní úřednící nejenže nenařizují, ale ani nezmiňují žádné konkrétní výrobky jedné firmy. V souvisejícím metodickém pokynu pouze uvádějí aktuálně platný soupis registrovaných veterinárních léčivých přípravků k ošetření včel proti varroáze.

V MKZ Státní veterinární správa také odkazuje na vlastní metodický pokyn pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy. I toto je pro tuzemské včelaře velká novinka - vlastní metodiku SVS dosud pro včelaře nevytvářela. Je možné, že se inspirovala v zahraničí, kde je tato praxe běžná. Každopádně se zdá, v ČR končí desítky let zavedený stav, kdy se státní veterináři do značné míry v oboru včelařství nechali zastupovat jedním spolkem či jím spoluvlastněnou farmaceutickou firmou.

Zmíněné dokumenty lze snadno dohledat v internetovém vyhledávači po zadání těchto sousloví:

  • Metodika kontroly zdraví zvířat a nařízené vakcinace 2020
  • Metodický pokyn Státní veterinární správy pro chovatele včel k prevenci a tlumení varroázy č. j.: SVS/2019/114754-G
27. 11. 2019 Zpět na seznam článků.