Výtěžnost různých druhů získávání včelího vosku

Výtěžnost různých druhů získávání včelího vosku

Jednoduché způsoby získávání včelího vosku jsou nenáročné na investice a čas, ale poskytují nižší výtěžnost. Logická – a častá – otázka je o kolik? Díky praktickému pokusu na velkém počtu vzorků lze říci, že rozdíl je až dvojnásobný a při některých způsobech extrakce obsahují vyhazované výtlačky více než z poloviny vosk.
Zpracování včelího vosku je nepříjemná včelařská práce. Oproti medu špinavá a leckdy i nevábně „vonící“. Navíc se vosku ze včelstva získává jen zlomek v porovnání s medem – cca 10 % při destruktivním získávání medu, resp. jen cca 1,5 % při opakovaném použití souší. Poměr ceny vosku a medu je u nás ale sotva dvojnásobný. Na druhou stranu, konveční včelaření se bez včelího vosku obejde jen těžko – potřebujeme jej na mezistěny, ať již do svých včelstev nebo na produkci oddělků. Málokterý včelař u nás tak staré plásty likviduje, většinou jsou právě zdrojem cenného vosku.
fotografie - vyvareni sousi fotografie - vyvarene ramky fotografie - rozvarena voskova kase fotografie - ziskany vosk
Souše před vyvařením... ...a rámky po vyvaření. Rozvařená kaše s košilkami Vytékající čistý vosk.
fotografie - voskove vytlacky
Výtlačky získané po vylisování vosku
Způsobů, jak souše přetavit v hezký a čistý vosk je několik. Liší se zejména cenou potřebného vybavení, náročností práce a efektivitou. Právě o výtěžnosti jednotlivých metod včelaři vedou dlouhé diskuze, které ale málokdy mají porovnání mezi sebou. Přitom téma je to staré skoro sto let, trápilo včelaře již za první republiky. Od té doby vývoj až tak o mnoho nepokročil, prakticky přibylo jen využití parního vyvíječe (resp. odstraňovače tapet) a případně elektrické odstředivky namísto lisu plus změna materiálu na nerez. Oproti dnešku ale v třicátých letech probíhal poměrně intenzivní výzkum míry účinnosti jednotlivých metod „těžby“ vosku – byl jej totiž nedostatek a do republiky se musel dovážet. Tehdejší ředitel Státního výzkumném ústavu včelařského v Dole u Libčic, Doc. Ing. Dr. Jaroslav Svoboda se tématu hluboce věnoval a provedl srovnávací rozbory 800 vzorků voskových výtlačků (tehdejší terminologií „voštin“), které mu na jeho žádost zaslali včelaři spolu s popisem metody, jak vosk zpracovali. Svoboda z výtlačků extrahoval zbytkový vosk [z kontextu lze dovodit, že zřejmě benzínem] a porovnal tak účinnost metod na velké baterii vzorků. Výsledky shrnul do přehledné tabulky:
reprofoto: Jaroslav Svoboda - tabulka vyteznosti ziskavani vceliho vosku
Zbytkové procento vosku je počítáno ze sušiny výtlačků.

Dobové ceny

1 kg mezistěn (bez výměny) .... 26 Kčs
1 kg výtlačků (výkup) ................ 0,80 Kčs
Šedův vařák na vosk ................ 520 Kčs
Vařák na vosk „Vítěz“ ............... 550 Kčs
Medomet třírámkový ................ 300 Kčs
Medomet čtyřrámkový .............. 400 Kčs

Výzkum efektivity získávání vosku trval od roku 1928, během té doby Svoboda publikoval několik textů k tématu a apeloval na hospodárnost včelařů. Nelenili ani výrobci pařáků a světlo světa tak spatřilo několik patentovaných typů. Svoboda hledal i využití pro výtlačky – benzínovou extrakcí získaný zbytkový vosk nacházel uplatnění v průmyslu, ostatní části byly zkoumány jako možné zemědělské hnojivo. Inspirován Polskem a Jugoslávií dokonce dojednal systém organizace výkupu výtlačků ve 141 sběrnách na Moravě a ve Slezsku za 0,80 Kčs/kg.

Zajímavou reakcí byl inzerát jednoho prodejce vařáků na vosk:

reprofoto: Dobova reklama - Seduv varak
reprofoto: Dobova reklama - varak Vitez
Princip dnešních pařáků je v zásadě stejný - jen pára se dnes nejčastěji přivádí z externího elektrického vyvíječe, což zjednodušuje konstrukci.
fotografie - voskove kolace
Vytavený včelí vosk v koláčích a jiných odlitcích, připravený na další použití

Využití pařáků s sebou ale přináší úskalí pečlivosti a odbornosti obsluhy. Ač běžně nebyl problém dosáhnout opakovaně výsledku ±24 % zbytkového vosku ve výtlačcích, přicházely do laboratoře i vzorky s 62 %... Přesto lze z kontextu dobových zpráv dovodit, že zásadní moment pro zvýšení účinnosi těžby vosku je lisování rozehřáté hmoty. Vosk se jinak hromadí v košilkách a „beztlaké“ způsoby jej z nich nedokáží uvolnit. Včelaři tak přišli s využitím lisů i ve slunečních tavidlech, ta se ale šířeji neujala. Jejich účinnost se ale zvýšila natolik, že ve množství zbytkového vosku kleslo na 25 či dokonce i jen 18 % – tedy se vyrovnala pařákům.


Líbí se vám tento článek?

  • Pomohl vám při hledání odpovědí na vaše otázky či řešení vašeho problému?
  • Všimli jste si, že není "olepený" reklamou?
  • Chcete nám poděkovat či pomoci, aby mohly vzniknout další podobné články?
Podpořte včelky.cz

Závěr ve zkratce?

Přibližně 50 % hmotnosti zbytků z běžného slunečního tavidla či pařáku bez lisu tvoří včelí vosk. Pokud je tedy nesete na kompost či do popelnice ve kbelíku, je to jako by byl z poloviny plný krásného žlutého včelího vosku. Při použití lisu za tepla je to jen cca čtvrtina, která se stávajícími běžnými způsoby extrakce získat nedá.

Také se nabízí srovnání se získáváním medu: způsoby zpracování včelího vosku bez lisování by zhruba odpovídaly vykapávání medu z plástů pouhou gravitací. Použití medometu je na úrovni vařáku na vosk.

Zdroje:

  • BRADBEAR, Nicola, Non-wood forest products –19 – Bees and their role in forest livelihoods: A guide to the services provided by bees and the sustainable harvesting, processing and marketing of their products. Řím : FAO UN, 2009. 204 s. ISBN 978-92-5-106181-7
  • KRELL, R., Value-added products from beekeeping. Řím : FAO UN, 1996 409 s. ISBN 92-5-103819-8
  • SVOBODA, Jaroslav. Výsledky šetření o hospodárnosti jednotlivých způsobů získávání vosku. Český Včelař, 1932, roč. 66, č. 2-3, s. 48
  • SVOBODA, Jaroslav. Konečně hospodárný pařák. Český Včelař, 1932, roč. 66, č. 7, s. 265
  • SVOBODA, Jaroslav. Organisujme sběr voštin! Včela Moravská, 1937, roč. 71, č. 4, s. 173
  • SVOBODA, Jaroslav. Elektrický tavič vosku. Včela Moravská, 1937, roč. 71, č. 6, s. 293
  • SVOBODA, Jaroslav. Organisace sběru voštin na Moravě a ve Slezsku. Včela Moravská, 1937, roč. 71, č. 9, s. 403
Související stránky:
Výsledky měření výtěžnosti při získávání včelího vosku ze souší či voští
Výroba mezistěn ze včelího vosku: tři různé technologie z pohledu hmotnosti na dm2
Získávání včelího vosku (video)
2. 4. 2017 Zpět na seznam článků.