Výsledky měření výtěžnosti při získávání včelího vosku ze souší či voští

Výsledky měření výtěžnosti
při získávání včelího vosku ze souší či voští

Výtěžnost při získávání včelího vosku je tématem včelařských polemik již minimálně 100 let. Jde o nepříjemnou práci s ekonomicky ne příliš zajímavým výsledkem - ale včelí vosk pro výrobu mezistěn prostě potřebujeme. Některé způsoby jeho získávání jsou snadné, ale málo efektivní, jiné naopak. K historickým laboratorním datům o výtěžnosti z předchozího článku přidáváme soudobé výsledky měření ve včelařských provozech.
č. rok použitá technologie počet souší
ve vzorku
popis souší výtěžnost
[g/dm2]
zdroj dat
1 2018 neuvádí - jedná se o koeficient používaný při výkupu voští neuvádí neuvádí 12,2 100 % Výrobna mezistěn
Stražisko s.r.o.
2 2018 odstřeďování rozvařené břečky 350 tmavé až černé souše 13,8 113 % vlastní měření
3 2018 odstřeďování rozvařené břečky 335 cca 50 % tmavé až černé souše, ostatní světlejší 15,6 128 % vlastní měření
4 2018 lisování rozvařené břečky 202 30 % černé souše, ostatní světlé se zásobami i pylem 13,2 108 % Včelařské fórum
uživatel "roslp"
5 2018 propařování komínu nástavků s rámky bez lisování 30 směs, cca 50 % černé souše 11,3 93 % Včelařské fórum
uživatel "richard1"

Byla-li souš vystavěna na mezistěně, činil vklad vosku přibližně 8,9 až 11,6 gramů na jeden decimetr čtvereční - podrobnosti naleznete v samostatném článku.

Metodika výpočtu

Hmotnost získaného vosku je vydělena součtem tavené plástové plochy.
Získaný vosk se váží po prvním tavení a to po zevrubném očištění špalků. Tedy v takové podobě, v jaké se běžně špalky dodávají výrobcům mezistěn na výměnu.
Plástová plocha se zjišťuje pouze matematickým výpočtem z množství zpracovávaných souší podle rámkové míry po odečtení dřeva rámku. Případné mezery v díle či naopak voskové můstky na rámcích se nezapočítávají. Při tavení nesmí být zároveň zpracováván další vosk - např. odvíčkovance, odškrabky, srdíčka divočiny aj.

Použitá metodika obsahuje určité nepřesnosti: různou míru očišťování voskových špalků; různý poměr jednotlivých druhů souší (dělničí × trubčí; stavba na mezistěně × volná stavba; stáří souší; míra dostavění díla; ...), různý poměr plástů se zásobami; plošnou hmotnost použitých mezistěn a další.
Přesnější porovnání různých metod získávání vosku bylo provedeno v druhé polovině 30. let 20. století ve Státním výzkumném ústavu včelařském a to metodou chemické extrakce zbytkového vosku z výtlačků.

Zapojte se s vašimi výsledky

Pokud plánujete vytavování vosku, rádi do tabulky doplníme vaše výsledky. Aby byly srovnatelné, je zapotřebí dodržet následující:
  • Přesně spočítat počet tavených souší. Různé rámkové míry nejsou na závadu - jen musí být jejich počet uveden.
  • Znát čistou plástovou plochu, resp. sílu louček pro její výpočet.
  • Netavit souběžně jiné zbytky včelího díla - odvíčkovance, srdíčka divočiny apod.
  • Ztuhlé voskové špalky zevrubně očistit (oškrabat spodky) tak, jako byste je připravovali na výměnu za mezistěny.
  • Špalky vosku zvážit před dalším přetavováním s přesností na desetinu kilogramu.
Za vaše výsledky budeme rádi a všem, kteří svá data poskytli, děkujeme.
Související stránky:
Výroba mezistěn ze včelího vosku: tři různé technologie z pohledu hmotnosti na dm2
Výtěžnost různých druhů získávání včelího vosku (výsledky porovnávání z 30. let minulého století)
Získávání včelího vosku (video)
11. 5. 2018 Zpět na seznam článků.