Výsledky měření výtěžnosti při získávání včelího vosku ze souší či voští

Výsledky měření výtěžnosti
při získávání včelího vosku ze souší či voští

Výtěžnost při získávání včelího vosku je tématem včelařských polemik již minimálně 100 let. Jde o nepříjemnou práci s ekonomicky ne příliš zajímavým výsledkem - ale včelí vosk pro výrobu mezistěn prostě potřebujeme. Některé způsoby jeho získávání jsou snadné, ale málo efektivní, jiné naopak. K historickým laboratorním datům o výtěžnosti z předchozího článku přidáváme soudobé výsledky měření ve včelařských provozech.
č. rok použitá technologie počet souší popis souší výtěžnost

[g/dm2]
zisk vosku po odečtení mezistěny 1) zdroj dat
1 2018 neuvádí - jedná se o koeficient používaný při výkupu voští neuvádí neuvádí 12,2 = 100 %
vztažná hodnota 2)
29 g
          (+41 %)
Výrobna mezistěn
Stražisko, s.r.o.
2 2018 odstřeďování rozvařené břečky ve včelařské odstředivce komerční výroby 3) (děrovaný plášť koše) 350 tmavé až černé souše 13,8 = 113 % 43 g
          (+61 %)
vlastní měření
3 2018 odstřeďování rozvařené břečky ve včelařské odstředivce komerční výroby 3) (děrovaný plášť koše) 335 cca 50 % tmavé až černé souše, ostatní světlejší 15,6 = 128 % 57 g
          (+80 %)
vlastní měření
4 2018 lisování rozvařené břečky 202 30 % černé souše, ostatní světlé se zásobami i pylem 13,2 = 108 % 38 g
          (+54 %)
Včelařské fórum
uživatel "roslp"
5 2018 propařování komínu nástavků s rámky bez lisování 30 směs, cca 50 % černé souše 11,3 = 93 % 22 g
          (+31 %)
Včelařské fórum
uživatel "richard1"
6 2020 odstřeďování rozvařené břečky ve včelařské odstředivce domácí výroby 3) (děrovaný plášť koše) 492 vyřazené souše 12,4 = 102 % 31 g
          (+44 %)
Včelařské fórum
uživatel "PetrL"
7 2020 dvojité (opakované) lisování rozvařené břečky ve starším včelařském lisu (pařáku) 150 vyřazené plodištní souše, převážně tmavé 13,8 = 113 % 43 g
          (+61 %)
vlastní měření
8 2020 parní tavidlo + odstřeďování košilek v odstředivce na prádlo 3) (Frymeta - odtokové otvory v koši pouze dole mezi dnem a bokem) 143 vyřazené souše, 70 % tmavé 13,0 = 107 % 36 g
          (+51 %)
Včelařské fórum
uživatel "Kamik"
9 2020 zrychlené (jednoduché) lisování rozvařené břečky ve starším včelařském lisu (pařáku) 192 mix vyřazených souší 10,9 = 89 % 19 g
          (+26 %)
vlastní měření
10 2020 trojité (opakované) lisování rozvařené břečky ve starším včelařském lisu (pařáku) 323 mix vyřazených souší 16,5 = 136 % 65 g
          (+92 %)
vlastní měření
11 2020 sluneční tavidlo 20 10× světlé + 10× tmavé souše 11,2 = 92 % 21 g
          (+30 %)
Včelařské fórum
uživatel "PetrL"
Pozn. 1) Přepočtený zisk vosku na 1 rámek Adamcovy míry 39×24 cm po odečtení nejlehčí běžně komerčně vyráběné mezistěny o rozměrech 370×215 mm vážící 71 g (t.j 14 mezistěn do 1 kg).
Pozn. 2) Za vztažnou hodnotu (100 %) ve sloupci výtěžnost je brána "výtěžnost" daná výkupcem vyřezaného voští - Výrobna mezistěn Stražisko, s.r.o., kterou uvádí na svých stránkách.
Pozn. 3) Odstředivka je vyhřívána horkou párou.

Byla-li souš vystavěna na mezistěně, činil vklad vosku přibližně 8,9 až 11,6 gramů na jeden decimetr čtvereční - podrobnosti naleznete v samostatném článku.

Metodika výpočtu

Hmotnost získaného vosku je vydělena součtem tavené plástové plochy.
Získaný vosk se váží po prvním tavení a to po zevrubném očištění špalků. Tedy v takové podobě, v jaké se běžně špalky dodávají výrobcům mezistěn na výměnu.
Plástová plocha se zjišťuje pouze matematickým výpočtem z množství zpracovávaných souší podle rámkové míry po odečtení dřeva rámku. Případné mezery v díle či naopak voskové můstky na rámcích se nezapočítávají. Při tavení nesmí být zároveň zpracováván další vosk - např. odvíčkovance, odškrabky, srdíčka divočiny aj.

Použitá metodika obsahuje určité nepřesnosti: různou míru očišťování voskových špalků; různý poměr jednotlivých druhů souší (dělničí × trubčí; stavba na mezistěně × volná stavba; stáří souší; míra dostavění díla; ...), různý poměr plástů se zásobami; plošnou hmotnost použitých mezistěn a další.
Přesnější porovnání různých metod získávání vosku bylo provedeno v druhé polovině 30. let 20. století ve Státním výzkumném ústavu včelařském a to metodou chemické extrakce zbytkového vosku z výtlačků.

Zapojte se s vašimi výsledky

Pokud plánujete vytavování vosku, rádi do tabulky doplníme vaše výsledky. Aby byly srovnatelné, je zapotřebí dodržet následující:
  • Přesně spočítat počet tavených souší. Různé rámkové míry nejsou na závadu - jen musí být jejich počet uveden.
  • Znát čistou plástovou plochu, resp. sílu louček pro její výpočet.
  • Netavit souběžně jiné zbytky včelího díla - odvíčkovance, srdíčka divočiny apod.
  • Ztuhlé voskové špalky zevrubně očistit (oškrabat spodky) tak, jako byste je připravovali na výměnu za mezistěny.
  • Špalky vosku zvážit před dalším přetavováním s přesností na desetinu kilogramu.
Za vaše výsledky budeme rádi a všem, kteří svá data poskytli, děkujeme.
Související stránky:
Výroba mezistěn ze včelího vosku: tři různé technologie z pohledu hmotnosti na dm2
Výtěžnost různých druhů získávání včelího vosku (výsledky porovnávání z 30. let minulého století)
Získávání včelího vosku (video)
11. 5. 2018 (poslední aktualizac 23. 5. 2020) Zpět na seznam článků.